SDMU-791 - 相泽早月2018年番号 社内備品で業務中に

SDMU-791 - 相泽早月2018年番号 社内備品で業務中に

邹氏于厥非脏寒句,自注云从医宗金鉴,不知金鉴于林氏主脏寒之论,仍列于下,并未删驳。 然心肾二家,交通最易,治肾而不治心,未善也。

肝中积结之气,非吴茱萸讵能辟去。又误以心主营血,为肝主营血,桂枝证为风伤营非风伤卫,展转淆混,胡可为后世训者。

 其所破之血,乃伤折之瘀血;所止之血,乃伤折伤在皮肤曰伤破,在筋脉曰伤断,在骨曰伤折。唐氏引西说饮水入胃,即散走膜膈,以明水之不入小肠。

桂枝无下症之能,下症而用桂枝,似非多不济矣。咸与寒皆阴也,其微辛不过挟有升性,并不能治阴邪。

此加茱姜,因内有久寒,非茱姜不足以除之。乌头以蜜煎,则毒解而性和。

观仲圣黄芩汤、黄连汤之治,正相符合。邹氏谓桂枝加芍药汤主腹满痛,小建中汤主腹急痛,盖芍药酸而破阴,饴糖甘而缓急,此言是矣。

Leave a Reply